Schaalmodellen van kerken en andere gebouwen

            Scale models of churches and other buildings

 

De modellen zijn alfabetisch per land weergegeven.

                The scale models are listed in alphabetical order by their Dutch country name.

 

Laatste aanpassingen / Latest additions:

2020-11-04  Nederland, bakspieker uit Denekamp / the Netherlands, bakehouse from Denekamp


Nederland - the Netherlands

18e eeuwse schuilkerk - 18th century church

De oorsprong van de houten schuilkerk in Haaldersbroek gaat terug tot midden 17e eeuw. Een aangekocht vleethuis wordt dan ingericht als kerk. Dit model is een reconstructie van de vervanger van het vleethuis dat tot 1730 als kerkgebouw dienst heeft gedaan. De toren werd in 1860 geplaatst en is oorspronkelijk afkomstig uit Warmond. Later kreeg de toren ook nog een uurwerk.

De houten kerk werd in 1887 vervangen door de huidige stenen Maria Magdalena kerk op het Kalf. Na inwijding van deze kerk volgde verkoop en sloop van het oude houten gebouw. Het enige dat nog herinnert aan de oude houten kerk zijn drie schilderijen gemaakt door J. Kruijver.

 

The origin of the wooden shelter church in Haaldersbroek dates back to the middle of the 17th century. A purchased storage shed is then arranged as a church. 

This model is a reconstruction of the replacement of the shed in 1730. The tower was placed in 1860 . 

The wooden church was replaced in 1887 by the current Mary Magdalene church. After the inauguration of this church the wooden building was sold and demolished. The only  reminder of the old wooden church are three paintings made by J. Kruijver.

 

modelschaal,  model scale :     1/200

inspiratie,  inspiration:           schilderijen van J.Kruijver  -  oil paintings made by J.Kruijver                        

materiaal, materials:              vurenhout;  pine 

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Nederland - the Netherlands

Bakspieker uit Denekamp (1741) - Bake house from Denekamp (1741)

Bakhuisjes stonden in verband met brandgevaar los van de boerderij en werden in Oost-Nederland 'bakspieker' genoemd. Als de oven door het verbranden van takken heet genoeg was, werd hij schoongemaakt en kon het deeg erin worden gezet. Naast het bakhuis bevindt zich onder een afdak een bijenstal. 

Bakehouses were constructed at a distance from the farm because of the risk of fire. When the oven was hot enough from burning wood, it was cleaned and the dough could be placed. Next to the bakehouse an apiary has been built.

 

modelschaal,  model scale :    1/50

inspiratie,  inspiration:           Bakspieker uit Denekamp in het NOM te Arnhem  -  Bakehouse from Denekamp in the open air museum at Arnhem .                     

materiaal, materials:              teakhout, mdf, multiplex; teakwood, mdf, multiplex 

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Nederland - the Netherlands

Travalje / hoefstal uit 1744 - Horseshoe workshop 1744

Hoefstal of Travalje bij de smederij in Middenbeemster. 

Horseshoe workshop at Middenbeemster.

 

modelschaal,  model scale :     1/20                 

materiaal, materials:               teak, vuren;  teak wood, pine.

gemaakt door, created by:       Jaap Kamphuis


Oekraïne - Ukraine

18e eeuwse kerk in de Karpaten - 18th century Carpatian church

De houten kerk van Uzhok in de Karpaten werd gebouwd in 1745.  Het is een mooi voorbeeld van de zogenaamde 'Boyko architectuur'. Op 21 juni 2013 kreeg de kerk net als enkele andere kerken in de Karpaten de UNESCO wereld erfgoed status.

The wooden church of Uzhok in the Carpathian mountains was built in 1745. It is a fine example of the so called 'Boyko architecture'.  June 21, 2013 the church was one of the churches in the Carpathian mountains to be declared a UNESCO World Heritage site.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           Houten kerk van Uzhok -  Wooden church of Uzhok                                    

materiaal, materials:              teak; meranti;  teak wood; meranti

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Oekraïne - Ukraine

Opslag en waterput -  Storage shed and well

Houten opslagplaats en waterput.

Wooden storage shed and water well.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           Openluchtmuseum Pirogovo-  Open air museum Pirogovo                                    

materiaal, materials:              iroko;  iroko.

 gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Roemenië - Romania

17e eeuwse kerk - 17th century church

Kerkje in de provincie Maramures, opgebouwd uit dikke houten balken. Voor de verweerde 'look' is het hout met een staalborstel bewerkt.

Small wooden church in Maramures province. The wood was treated with a steel brush to give it the weathered look. 

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           kerkje van Arduzel - church of Arduzel.

materiaal, materials:              iroko, dak multiplex - iroko, roof plywood.

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Roemenië - Romania

Dorpsschool - Village school

Er is slechts één klaslokaal met daarin 6 banken. Vooraan staat een schoolbord en er is een tafel voor de onderwijzer met daarop een wereldbol. In een aparte 'kantoor' ruimte staat een schrijftafel en een kast voor de administratie.

There is only one classroom in which there are 6 desks. In the front is a blackboard and a table with a globe. In a separate 'office' room, there is a table and a cupboard for administration.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:          schooltje van Nereju in het ethnografisch museum van Petresti (jud. Vrancea) -

                                           school building in the ethnographic museum of Petresti (jud. Vrancea)

materiaal, materials:              iroko, multiplex - iroko, plywood.

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


 Rusland - Russia

18e eeuwse houten kerk - 18th century wooden church

De houten kerk van Kashira is een juweeltje van Russische hout architectuur en staat in het openluchtmuseum van Veliky Novgorod (Museum van houten volksarchitectuur -Vitoslavlitsy). Dit museum staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. In het interieur van het model is ook de iconostase aangebracht.

The wooden church of Kashira is a fine example of Russian wood architecture and stands in the open air museum of Veliky Novgorod (museum of wooden architecture - Vitoslavlitsy). This museum is on the UNESCO World Heritage list. The iconostasis has also been added to the interior of the model.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           houten kerkje van Kashira - wooden church of Kashira

materiaal, materials:               iroko - iroko

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Slovenië - Slovenia

Toplar en Kozolec - Toplar and Kozolec

In heel Slovenië zie je de voor dit land typische droogrekken en droogschuren. Het zijn de 'kozolec' en de 'toplar'. De kozolec is een vrijstaand hooirek. De toplar is de constructie die is voorzien van een dak en een verdiepingsvloer. In dit model is de toplar aan één einde voorzien van twee kozolecs. 

A typical Slovenian construction are the hay racks that can be seen anywhere in the country . They are called 'kozolec' and the 'toplar'. The kozolec is the free standing hay rack. The Toplar is the building with a roof. In this scalemodel the toplar has on one side two kozolecs.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:            Toplar in Srednja Vas - Toplar in Srednja Vas

materiaal, materials:                iep, limba, bamboe, 4mm triplex - elm wood, limba, bamboo, 4mm plywood. 

gemaakt door, created by:        Jaap Kamphuis


Slowakije - Slovakia

17e eeuwse klokkentoren - 17th century bell tower

Klokkentoren in noord-oost Slowakije.  

Bell tower in the north-eastern part of Slovakia

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:            Museum van Slowaakse dorpen (Muzeum Slovenskej Dediny) in Martin.

                                              Museum of the Slovak Village (Muzeum Slovenskej Dediny) in Martin

materiaal, materials:                teak, rode meranti - teak wood, red meranti.

gemaakt door, created by:        Jaap Kamphuis