Schaalmodellen van kerken en andere gebouwen

            Scale models of churches and other buildings

 

De modellen zijn alfabetisch per land weergegeven.

                The scale models are listed in alphabetical order by their Dutch country name.


Oekraïne - Ukraine

18e eeuwse kerk in de Karpaten - 18th century Carpatian church

De houten kerk van Uzhok in de Karpaten werd gebouwd in 1745.  Het is een mooi voorbeeld van de zogenaamde 'Boyko architectuur'. Op 21 juni 2013 kreeg de kerk net als enkele andere kerken in de Karpaten de UNESCO wereld erfgoed status.

The wooden church of Uzhok in the Carpathian mountains was built in 1745. It is a fine example of the so called 'Boyko architecture'.  June 21, 2013 the church was one of the churches in the Carpathian mountains to be declared a UNESCO World Heritage site.

 

modelschaal,  modelscale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           Houten kerk van Uzhok -  Wooden church of Uzhok                                    

materiaal, materials:              teak; meranti;  teak wood; meranti; 


Oekraïne - Ukraine

Opslag en waterput -  Storage shed and well

Houten opslagplaats en waterput.

Wooden cstorage shed and water well.

 

modelschaal,  modelscale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           Openluchtmuseum Pirogovo-  Open air museum Pirogovo                                    

materiaal, materials:              iroko;  iroko. 


Roemenië - Romania

17e eeuwse kerk - 17th century church

Kerkje in de provincie Maramures, opgebouwd uit dikke houten balken. Voor de verweerde 'look' is het hout met een staalborstel bewerkt.

Small wooden church in Maramures province. The wood was treated with a steel brush to give it the weathered look. 

 

modelschaal,  modelscale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           kerkje van Arduzel - church of Arduzel.

materiaal, materials:              iroko, dak multiplex - iroko, roof plywood.


Roemenië - Romania

Dorpsschool - Village school

Er is slechts één klaslokaal met daarin 6 banken. Vooraan staat een schoolbord en er is een tafel voor de onderwijzer met daarop een wereldbol. In een aparte 'kantoor' ruimte staat een schrijftafel en een kast voor de administratie.

There is only one classroom in which there are 6 desks. In the front is a blackboard and a table with a globe. In a separate 'office' room, there is a table and a cupboard for administration.

 

modelschaal,  modelscale :     1/50

inspiratie,  inspiration:          schooltje van Nereju in het ethnografisch museum van Petresti (jud. Vrancea) -

                                           school building in the ethnographic museum of Petresti (jud. Vrancea)

materiaal, materials:              iroko, multiplex - iroko, plywood.


 Rusland - Russia

18e eeuwse houten kerk - 18th century wooden church

De houten kerk van Kashira is een juweeltje van Russische hout architectuur en staat in het openluchtmuseum van Veliky Novgorod (Museum van houten volksarchitectuur -Vitoslavlitsy). Dit museum staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. In het interieur van het model is ook de iconostase aangebracht.

The wooden church of Kashira is a fine example of Russian wood architecture and stands in the open air museum of Veliky Novgorod (museum of wooden architecture - Vitoslavlitsy). This museum is on the UNESCO World Heritage list. The iconostasis has also been added to the interior of the model.

 

modelschaal,  modelscale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           houten kerkje van Kashira - wooden church of Kashira

materiaal, materials:               iroko - iroko


Slovenië - Slovenia

Toplar en Kozolec - Toplar and Kozolec

In heel Slovenië zie je de voor dit land typische droogrekken en droogschuren. Het zijn de 'kozolec' en de 'toplar'. De kozolec is een vrijstaand hooirek. De toplar is de constructie die is voorzien van een dak en een verdiepingsvloer. In dit model is de toplar aan één einde voorzien van twee kozolecs. 

A typical Slovenian construction are the hay racks that can be seen anywhere in the country . They are called 'kozolec' and the 'toplar'. The kozolec is the free standing hay rack. The Toplar is the building with a roof. In this scalemodel the toplar has on one side two kozolecs.

 

modelschaal,  modelscale :     1/50

inspiratie,  inspiration:            Toplar in Srednja Vas - Toplar in Srednja Vas

materiaal, materials:                iep, limba, bamboe, 4mm triplex - elm wood, limba, bamboo, 4mm plywood. 


Slowakije - Slovakia

17e eeuwse klokkentoren - 17th century bell tower

Klokkentoren in noord-oost Slowakije.  

Bell tower in the north-eastern part of Slovakia

 

modelschaal,  modelscale :     1/50

inspiratie,  inspiration:            Museum van Slowaakse dorpen (Muzeum Slovenskej Dediny) in Martin.

                                              Museum of the Slovak Village (Muzeum Slovenskej Dediny) in Martin

materiaal, materials:                teak, rode meranti - teak wood, red meranti.