Schaalmodellen van molens

                  Scale models of (wind)mills

 Laatste aanpassingen / Last updates:

2021-02-27 - 'Oldemeule', watermolen in Oele update >>

2021-02-20 - foto's van de Russische molen toegevoegd >>

2020-12-30 - Kroatië, watermolen foto's toegevoegd >>

2020-12-24 - België, oliemolen van Ellikom toegevoegd >>

2020-11-05 - foto's van 'De Zaadzaaier' / pictures of 'De Zaadzaaier'.

2020-11-01 - foto van 'De Veldmuis' toegevoegd / pic of 'De Veldmuis' added.

2020-10-21 - Duitsland, buitenrosmolen toegevoegd / Germany, Horse Mill added.


INHOUD:         Klik op de tekst om naar het onderwerp te gaan.

CONTENT:        click to see more about the subject.


Afghanistan

7e eeuw - 7th century

In de 7e eeuw werden in Noordwest Afghanistan en Oost Iran molens gebouwd die het graan maalden tot meel. Ze hadden een verticale as en zijn misschien het beste te vergelijken met een draaideur.

De molens waren zo gebouwd dat ze alleen konden werken als de wind uit noordelijke richtingen waaide. Dit was het geval tijdens de 4 warmste maanden van het jaar. De wind waait in die periode van de Kara Kum woestijn in Rusland naar de Baluchi vallei in Pakistan en wordt ook wel de 120 dagen wind genoemd. 

In the 7th century windmills were built in Afghanistan and north-east Iran. The mills have a vertical axis and are built in such a way they can only work during the '120 day wind'' which blows during the 4 warmest months of the year from the Kara Kum dessert in Russia to the Baluchi valley in Pakistan. 

 

modelschaal, model scale :     1/100

inspiratie,  inspiration:            Afghaanse molen bij Herat. - Afghan mill at Herat.

materiaal,  material:               mdf en modelgips - mdf and plaster

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Amerika, Nebraska - America, Nebraska

19e eeuwse 'Jumbo',  19th century 'Jumbo' windmill

De immigranten die zich eind 19e eeuw settelden in Nebraska bouwden van het materiaal dat ze beschikbaar hadden een apart soort windmolens om water op te pompen voor een moestuin en enkele stuks vee. De molentjes staan bekend onder de naam 'Jumbo windmill'.

The 19th century immigrants who settled in Nebraska USA, built from all kinds of available materials a special type of windmill to pump water for cattle or a vegetable garden. The windmills were named 'Jumbo'.

 

modelschaal, model scale :     1/50

bron, source:                       "The Homemade Windmills of  Nebraska" - 1899 - Erwin Hinkley Barbour.

materiaal, material :              teakhout, teak wood

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Amerika, Nebraska - America, Nebraska

19e eeuwse 'Battle ax',  19th century 'Battle ax' windmill

Immigranten die zich in de 19e eeuw vestigden in Nebraska bouwden niet alleen Jumbo's. Verschillende bedrijven hadden een molen op het dak van de schuur voor het aandrijven van werktuigen zoals de 'corn sheller' en 'corn grinder'. Deze molens die aan een strijdbijl deden denken werden 'Battle ax' windmolens genoemd.

The 19th century immigrants who settled in Nebraska USA, built from all kinds of available materials their own type of windmills. A striking appearance were the battle-ax windmills. Two semi circular blades mostly  placed on top of a barn, were used to drive all kinds of machinery such as a corn sheller or a corn grinder.

 

modelschaal, model scale :     1/50

bron,  source:                       "The Homemade Windmills of  Nebraska" - 1899 - Erwin Hinkley Barbour.

materiaal,  material:                teakhout, mdf (dak) - teak wood, mdf (roof)

gemaakt door, created by:       Jaap Kamphuis


Belgie - Belgium

18e -eeuwse oliemolen - 18th century oilmill

Water aangedreven Vlaamse oliemolen gebouwd aan het begin van de 18e eeuw.

Water powered Flemish oil mill built at the beginning of the 18th century.

 

modelschaal, model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           slagmolen van Ellikom - Watermill of Ellikom.

materiaal,  material:              voornamelijk teak, mainly teak wood

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Bulgarije - Bulgaria

Kleine windmolen met kombuis (de uitbouw).

Small Bulgarian windmill with extension at the first floor.

 

modelschaal, model scale :     1/100

inspiratie,  inspiration:            molen van Bellintsi - Windmill of Bellintsi.

materiaal,  material:               verschillende soorten hout - several kinds of wood

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


China

13e eeuw - 13th century

Horizontale windmolen zoals die in de 13e eeuw in China werden gebruikt voor irrigatie doeleinden.

Horizontal axis windmill used in 13th century China for irrigation purposes.

 

modelschaal, model scale :     1/100

inspiratie,  inspiration:           historische afbeelding - Historic image

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


China

Porselein klei molen - Porcelain clay mill - Porzellan Tonmühle

In China werd gebruik gemaakt van waterkracht om hamermolens aan te drijven. De brokken klei van de berg Guilin of Kaolin, werden in de molen tot poeder gestampt om later te dienen als grondstof voor Chinees porselein. De bijnaam van de molens is Kaolin molen.

China used water driven hammer mills to beat large chunks of clay from the Guilin (or Kaolin-) mountain. The remaining clay powder, served as an ingredient for the famous Chinese porcelain.

 

modelschaal, model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:          hamermolens bij de berg Guilin - hammer mills at the Guilin mountain

materiaal, materials:             o.a. plantstokken, bamboe, acrylplaat en mdf - planting sticks, bamboo, acrylic sheet, mdf.

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Duitsland - Germany

Paltrok molen, 19e eeuw - Paltrok mill, 19th century - Paltrockwindmühle

'Paltrok molen'

In het oostelijk deel van Duitsland (Saksen) werden veel standerdmolens omgebouwd tot paltrokmolen. Ze werden op een ringmuur geplaatst en kregen een tandwiel aandrijving dat verbonden was met een roosmolen op het dak. Dit zorgde ervoor dat de molen zich automatisch op de wind kon richten. De wieken werden uitgerust met jalouziën waardoor ook de draaisnelheid min of meer gelijk bleef (deze zijn in het model niet nagebouwd). Het waren grote meelfabrieken met meerder walsmolens die lang in bedrijf zijn gebleven.

In the eastern part of Germany (Saxony) many postmills were transformed into paltrok mills. The massive post was replaced by a circular wall. A tooth and gear system connected with a rose mill on the roof made the mill facing the wind automatically. The blades got shutters for automatic speed regulation (not represented in the model). These mills became real flour factories.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:          Paltrokmolen van Oppelhain - Paltrokmill of Oppelhain

materiaal, materials:             multiplex, limba latjes, iepenhout - multiplex, limba, elm wood

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Duitsland - Germany

Buitenrosmolen, 19e eeuw - Horse mill, 19th century - Rossmühle

Buitenrosmolen

Deze rosmolen hoorde bij het Hof Worpenberg in het buurtschap Ringel bij Lengerich (Dld). Het bouwjaar was 1851 en de molen is in bedrijf geweest tot ca. 1870. De huidige molen staat in het openluchtmuseum in Münster.

 

This horse mill was part of the 'Hof Worpenberg' in the hamlet of Ringel near Lengerich (Ger). The year of construction was 1851 and the mill was in operation until about 1870.  The mill can now be seen in the open-air museum in Münster.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:         Het openluchtmuseum van Münster - The open air museum of Münster

materiaal, materials:             teakhout, mdf, triplex - teak wood, mdf, multiplex

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Egypte - Egypt

18e eeuwse torenmolen - 18th century tower mill

De Grieks Albanese Mohammed Ali (1769-1849, ook: Mehemet Ali) wordt gezien als de stichter van het moderne Egypte. In het kader van zijn landbouwpolitiek liet hij op meerdere plaatsen windmolens bouwen.  De staat kocht het graan van de boeren en liet het in de windmolens van de overheid malen. 

 

The Greek Albanian Mohammed Ali (1769-1849, also: Mehemet Ali) is seen as the founder of modern Egypt.

In the context of his agricultural policy, he had windmills built in several places. The state bought the grain from the farmers and had it milled in the windmills of the government.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:          Windmolen in Al Moukhatam - Windmill at Al Moukhatam

materiaal, materials:             mdf, eik- mdf, oak

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Groot Brittanië, Engeland - Great Britain, England

Middeleeuwse 'Buried post mill' -  Medieval buried post mill. 

De eerste standerdmolens hadden twee ingegraven balken - de kruisplaten - waarop een door 4 of 8 schoren  - de steekbanden - gesteunde dikke standerd stond. Op de standerd lag een dikke dwarsbalk die de hele molenconstructie droeg. Er was dus geen sprake van een 'zetel' en voeghouten waarop een deel van het gewicht van de molen rustte. De laatst bekende molen was voorzien van verticale beplanking. In de reconstructie zijn de kruisplaten 1/4e op elkaar ingelaten en geplaatst op een laag zand ten behoeve van de afvoer van water. Het zandpakket en de kruisplaten zijn afgedekt met een dikke laag klei. De 'buried post mill' wordt ook wel 'sunk post mill' genoemd.

The first postmills had two buried crossbeams on which the post was erected. The post was held in place by 4 or 8 struts. On top of the post a heavy cross beam carried the whole mill.

The last known mill had vertical wall planks. In this model the crossbeams are placed on a layer of drainage sand and are covered with a thick layer of clay. The mills are also known as 'sunk post mill'.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:          oude afbeeldingen en historische beschrijvingen - medieval pictures and historical descriptions

materiaal, materials:             teakhout, wengé - teak wood, wenge (Millettia laurentii)

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Iran - Iran

7e eeuw - 7th century

De molens in Iran verschillen van die in Afghanistan, maar werken wel volgens hetzelfde principe en maken eveneens gebruik van de 120 dagen wind. De molens stonden in lange rijen bij plaatsen zoals Nastifan en dateren eveneens uit de 7e eeuw.

Like the Afghan mills, the sails turn a vertical axis that operates the millstones and they are built in such a way that they can only work during the '120 day wind' which blows during the 4 warmest months of the year from the Kara Kum dessert in Russia to the Baluchi valley in Pakistan. 

 

modelschaal, model scale :     1/100

inspiratie,  inspiration:            molenrij bij Nastifhan - Row of mills at Nastifan.

materiaal,  material:               mdf en modelgips - mdf and plaster

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Kroatië - Croatia

16e eeuwse watermolen - 16th century watermill

Deze watermolen staat in zuid Kroatië en heeft twee koppels maalstenen die worden aangedreven door horizontale lepelraderen. Deze molens voorzagen de Adriatische kust en de scheepvaart van meel.

This south Croatian watermill has two pairs of mill stones driven by horizontal waterwheels. The watermills in this region provided the Adriatic coast and shipping with flour. 

 

modelschaal, model scale :    1/50

inspiratie,  inspiration:          molen aan de Ljuta - mill at the Ljuta

materiaal, materials:             mdf en multiplex, mdf and multiplex

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Nederland - The Netherlands

 17e eeuwse standerdmolen - 17th century postmill

De standerdmolen is een molentype dat tot ontwikkeling kwam in West-Vlaanderen en mogelijk tegelijkertijd aan de Engelse oost kust. De historie gaat terug tot de 11e eeuw. 

The postmill came to development in West-Flanders and possibly at the same time in East England. The history of this type of mill goes back to the 11th century.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           molen in Ter Haar, bouwjaar 1832, (oorspronkelijk molen van Bourtange, bouwjaar 1619)

                                            mill at Ter Haar, constructed 1832, (originally the mill of Bourtange, built in 1619)

materiaal, materials:              teak; meranti; limba; mdf - teak wood; meranti; limba; mdf

verf - paint:                           zwarte acrylverf afgedekt met een laag matte PU lak - acrylic paint covered with a layer of PU varnish.

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Nederland - The Netherlands

14e eeuwse watermolen in Oele - 14th century watermill at Oele

(wordt nog aan gewerkt - still under construction)

Deze watermolen staat in het buurtschap Oele in de gemeente Hengelo. De oorsprong gaat terug tot in de 14e eeuw. Oorspronkelijk stond aan beide zijden van de waterloop een molen. De oliemolen op de linkeroever bestaat niet meer. Dit is de de korenmolen op de rechteroever.

This water driven mill is situated at Oele close to Hengelo. It's history goes back to the 14th century. Originally mills were constructed on both sides of the  watercoarse. The oilmill on the left bank is no longer present. This is the flourmill on the right bank.

 

modelschaal, model scale :    1/50

inspiratie,  inspiration:           Oldemeule in Oele - Oldemeule at Oele

materiaal, materials:              mdf en teakhout, mdf and teak wood

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Nederland - The Netherlands

16e eeuw (1592), houtzaagmolen 't Juffertje - 16th century (1592), sawmill 't Juffertje

In december 1593 krijgt Cornelis Czn van Uitgeest octrooi op de bouw van een houtzaagmolen. De molen had hij op dat moment al gebouwd en hij had er ook al mee gewerkt.

De locatie van de molen was de houtzagerij aan de Meldijk te Uitgeest. Omdat het een betrekkelijk kleine molen was kreeg de molen naar haar vorm de bijnaam 't Juffertje.

Deze houtzaagmolen bewees dat zagen op windkracht mogelijk was. Er waren echter wel enkele bezwaren en Cornelis van Uitgeest meende deze te kunnen oplossen door de molen op een vlot te bouwen. Deze vlotmolen staat ook in het octrooi.

Aan de hand van de beschrijving en de tekeningen in het octrooi, is een reconstructie gemaakt.

 

In December 1593, Cornelis Czn van Uitgeest receives a patent on the construction of a sawmill. 

The location of the mill was at the Meldijk in Uitgeest and the mill was nicknamed 't Juffertje .

 

This  sawmill proved that wind power could well be used to saw wood. However, there were some objections and Cornelis van Uitgeest thought he could solve this by building the mill on a float. This  floating sawmill also appears in the patent. 

 

modelschaal, model scale :     1/20

inspiratie,  inspiration:           octrooi tekst en tekeningen - patent text and illustrations

materiaal, materials:              hoofdzakelijk iepenhout, mainly elmwood

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Nederland - The Netherlands

16e eeuw (1593), houtzaagmolen op een vlot - 16th century (1593), floating sawmill

In december 1593 krijgt Cornelis Czn van Uitgeest behalve octrooi op een op het land staande zaagmolen ook octrooi op een houtzaagmolen gebouwd op een vlot. De molen heeft vermoedelijk nabij de houtzagerij van C.C. van Uitgeest in het water gelegen. Het werken met de molen was geen succes. Mogelijk was de strenge winter en het in het ijs ingevroren liggen daar debet aan. De molen werd verkocht en in het voorjaar van 1596 werd de molen naar Zaandam gevaren en daar op het land opgesteld en verbeterd. Hiermee werd de molen het prototype van de houtzaagmolen die we later zouden leren kennen als de paltrokmolen.

 

Ondanks het succes van de paltrokmolen - er werden er zeker 400 van gebouwd - weet vrijwel niemand dat dit een puur Nederlandse uitvinding is. De naam van deze drijvende houtzaagmolen was 'De Juffer'.

Aan de hand van de beschrijving en de tekeningen in het octrooi, samen met de beschrijving door tijdgenoten, is een reconstructie gemaakt.

 

December 1593 Cornelis Czn van Uitgeest gets a patent for his floating saw mill. The mill  however proved unsuccessful which could have been caused by the severe frosty winters. The mill was sold and transported to Zaandam early 1596. The new owners put the mill and its float on a circular wall and made some major improvements like the implementation of a crankshaft with multiple bends. Thus allowing the the mill to be equipped with multiple saw frames.  

 

Despite the succes of this paltrok mill - some 400 were built -  almost nobody knows this is a hundred percent Dutch invention. The name of the floating sawmill was  'De Juffer' (The young lady).  'De Juffer'  can be seen as the mother of all later sawmills. 

 

modelschaal, model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           octrooitekst en tekeningen - patent text and illustrations

materiaal, materials:              hoofdzakelijk iepenhout, mainly elmwood

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Nederland - Netherlands

17e eeuwse paltrok houtzaagmolen - 17th century paltrok sawmill

Paltrok houtzaagmolen.

Ontstaan eind 16e, begin 17e eeuw. De 'oervorm' was de drijvende molen 'De Juffer' die in 1596 uit Uitgeest in Zaandam arriveerde. In totaal zijn er in heel Nederland zo'n 400 paltrok houtzaagmolens werkzaam geweest. Vandaag de dag zijn er nog 5 van over.

Paltrok sawmill.

Came to development end of the 16th, beginning of the 17th century. The 'primal form' was the floating mill 'De Juffer' which arrived from Uitgeest at Zaandam in 1596. In total there have been about 400 paltrok saw mills working throughout the Netherlands. Today only 5 did survive. 

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:            tekeningen van Sipman en paltrokmolen 'De Held Jozua' - 

                                             Technical drawings made by Sipman and paltrokmill 'De Held Jozua'

materiaal, materials:               iepenhout; limba; meranti - elmwood; limba; meranti

gemaakt door, created by:       Jaap Kamphuis


Nederland - The Netherlands

 17e eeuwse standerdmolen - 17th century postmill

De standerdmolen is een molentype dat tot ontwikkeling kwam in West-Vlaanderen en mogelijk tegelijkertijd aan de Engelse oost kust. De historie gaat terug tot de 11e eeuw. 

The postmill came to development in West-Flanders and possibly at the same time in East England. The history of this type of mill goes back to the 11th century.

 

modelschaal,  model scale :     1/100

inspiratie,  inspiration:           molen in Huizen; mill at  Huizen

materiaal, materials:             meranti; limba; mdf - meranti; limba; mdf

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Nederland - The Netherlands

 Wip- korenmolen met stelling -  Hollow post flour mill with gallery

Vrij kleine korenmolen in Friesland van het type kokermolen met stelling.

Fairly small flour mill  of the hollow postmill with gallery type in the province of Friesland.

 

modelschaal,  model scale :   1/100

inspiratie,  inspiration:           molen 'de Vlijt' in Koudum; mill 'de Vlijt' at  Koudum

materiaal, materials:             meranti; wengé.

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Nederland - The Netherlands

17e eeuwse wip- houtzaagmolen met stelling - 17th century hollow post sawmill with gallery

Houtzaagmolen, type wip-stellingmolen op schuur. Ontstaan 17e eeuw. De mooie gevel bevond zich aan de wegzijde. Op oude foto's is te zien dat links en rechts 'suikerpotjes' waren aangebracht. Ook in het model ontbreken deze niet. 

A so called hollow post sawmill with gallery. This type of mill goes back to the 17th century. The beautifully worked out facade was facing the roadside. Old images of the mill even show 'sugar pots' on the facade. These sugar pots also appear in the scale model.

 

modelschaal, model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           zaagmolen 'de Eendracht' / Bakkers houtzaagmolen in Broekerhaven.

                                            sawmill 'de Eendracht' / Bakkers sawmill at Broekerhaven

materiaal, materials:              teak; meranti; rode ceder; iep - teak wood; meranti; red cedar; elm wood

verf - paint:                           zwarte acrylverf afgedekt met een laag matte PU lak - acrylic paint covered with a layer of PU varnish.

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Nederland - The Netherlands

19e eeuwse wip- watermolen - 19th century hollow post watermill

Wip watermolen gebouwd in 1897.

In de molen woonde een gezin met 6 kinderen! De rode kleur van de molen geeft aan dat er een Rooms-Katholiek polderbestuur is. Protestante polders lieten de molen groen schilderen. De roeden, trap en overige delen zijn geschilderd in overeenstemming met de kleuren in het Rijnland.

Hollow post watermill built in 1897.

A family with 6 children lived in the mill. The red color indicates a Roman Catholic  polder board. Protestant polders had their mills painted green. All parts are painted in accordance with the colors used in Rijnland.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           Hoogmadese molen  - Mill of Hoogmade.

materiaal, materials:              mdf, multiplex, meranti - mdf, plywood, meranti

verf - paint:                           acrylverf afgedekt met een laag matte PU lak - acrylic paint covered with a layer of PU varnish.

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Nederland - The Netherlands

17e eeuwse molen - 17th century mill

Pelmolen 'de Grootvorst' gebouwd in 1657 aan de Kalverringdijk. De molen verbrandde op 28 maart 1928  door een overslaande brand in naburig pakhuis De Haan.

 

Rice hulling mill 'De Grootvorst' was built in 1657. The mill burned down on march 28, 1928 due to a fire in a neighboring warehouse.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

gebouwd door,  created by:      Ben Tie


Nederland - The Netherlands

17e eeuw, petmolen - 17th century, pitmill

Voor de fabricage van wit papier is helder water nodig. In de Zaanstreek werd dat opgepompt door 'petmolens' waarna het water door vijverbedden stroomde voor verdere zuivering.

 

The production of white paper requires clear and pure water. In the Zaan region this water was pumped up by 'petmolens' (pit mills) after which it flowed through ponds for further purification.

 

modelschaal, model scale :     1/20

inspiratie,  inspiration:           tekeningen van molenmaker Husslage - sketches made by  millwright Husslage

materiaal, materials:              grenen - pine

bouwer, created by:                P.J.Hoveling


Nederland - The Netherlands

Paal tjasker - Drainage mill

Een eenvoudige molen die werd gebruikt voor het ontwateren van kleine gebieden is deze paaltjasker. Deze molens werden vooral aangetroffen in Noord Nederland en hebben een paal als vast draaipunt. Naast de paaltjasker zijn er nog de boktjasker en de staarttjasker.

Een vuistregel in Friesland zegt dat een tjasker ongeveer 500 liter water per  minuut kan uitslaan. 

 

This simple drainage mill is the so called 'tjasker'. These windmills were mainly found in the north of the Netherlands and have a pole as a fixed pivot point. Besides this type of tjasker there are two other types of tjasker drainage mills.

A rule of thumb in Friesland says that a tjasker can discharge about 500 liters of water per minute.

 

modelschaal, model scale :     1/20

inspiratie,  inspiration:           tekeningen van Sipman - sketches made by  Sipman

materiaal, materials:              grenen - pine

bouwer, created by:                P.J.Hoveling


Nederland - The Netherlands

17e eeuwse snuifmolen 'De Veldmuis' - 17th century snuff mill 'De Veldmuis'.

De geschiedenis van snuifmolen 'De Veldmuis' gaat terug tot 1689. In de molen werd zoals de naam al aangeeft tabak gemalen. Halverwege de 18e eeuw werd de molen verplaatst en verbouwd tot lattenzager. Begin 20e eeuw werd de molen onttakeld maar de schuren hebben tot 1977 hebben als lattenzagerij gefunctioneerd. In 2000 zijn de restanten van de molen verwijderd.

Anno 2018 zijn er plannen voor herbouw. De molen krijgt dan een woonbestemming. Dit is een studiemodel ten behoeve van de herbouw.

 

The history of snuff mill  'De Veldmuis' dates back to 1689. In the mill, as the name suggests, tobacco was ground. In the middle of the 18th century, the mill was moved and converted into a  saw mill. At the beginning of the 20th century the mill  itself was dismantled but the work sheds were  used as saw mill until 1977.  In  the year 2000,  all remains of the mill were removed.

In 2018 there are plans for rebuilding. The mill will then receive a residential destination. This model serves as a study model.

 

modelschaal,  model scale :   1/50

inspiratie,  inspiration:          Ontwerptekeningen molen 'De Veldmuis',

                                           Design blueprints of windmill 'De Veldmuis'.                      

materiaal, materials:              grenen -  pine 

bouwer, created by:                P.J.Hoveling


Nederland - The Netherlands

17e eeuwse oliemolen 'De Zaadzaaier' - 17th century oilmill 'De  Zaadzaaier'.

Oliemolen 'De Zaadzaaier' werd gebouwd in 1690 en stond in Zaandam op de Hemmes. In 1928 is de molen onttakeld en in 1949 werden de restanten gesloopt. Er zijn plannen voor herbouw

Oilmill de Zaadzaaier was built in 1690 and was located on the Hemmes in Zaandam. The mill was dismantled in 1928 and the remains were demolished in 1949. There are plans for  a reconstruction.

 

modelschaal,  model scale :   1/50

inspiratie,  inspiration:          Studietekeningen molen 'De Zaadzaaier', Study sketches of windmill 'De Zaadzaaier'.                      

materiaal, materials:              grenen -  pine 

bouwer, created by:                P.J.Hoveling


Oekraïne - Ukraine

19e eeuwse schijf-rosmolen - 19th century disk-horsemill

Deze rosmolen heeft een grote schuin opgestelde draaischijf waarop een paard kon lopen. De molen is gebouwd eind 19e eeuw en werd gebruikt als boekweit molen.

This horse mill has a large inclined turntable on which a horse could walk. The mill was built at the end of the 19th century and was used for buckwheat processing.

 

modelschaal, model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:          'Kruporushka' rosmolen in het openluchtmuseum van Pirogovo, Kiev

                                                 'Kruporushka' groatmillat the open air museum at Pirogovo, Kiev.                                    

materiaal, materials:              teak; triplex -   teak wood; plywood; 

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Polen - Poland

19e eeuwse standerdmolen - 19th century postmill

Standerdmolen in de provincie Groot Polen (Wielkopolska)

Postmill in Greater Poland (Wielkopolska) 

 

modelschaal,  model scale :     1/100

inspiratie,  inspiration:            molens in Lednogora ; mills at Lednogora                                                           

materiaal, materials:               hout; wood

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Polen - Poland

19e eeuwse standerdmolen - 19th century postmill

In het district Wielkopolska (Groot Polen) staan veel standerdmolens. Veel van die molens zijn vervallen. Dit model laat een vervallen molen zien met kapotte vloerplanken en andere afgebroken stukken hout.  Om de molen staan vervallen gebouwen die dienen als kippenhok of voor opslag van materialen.

Om te laten zien dat er restauratie plaatsvindt is de onderkant van de bekleding van de molen in 'nieuw' hout uitgevoerd. Op dit nieuwe kleed van de molen is bovendien een plaatje aangebracht dat aangeeft dat het hier om een echt monument gaat. 

In Greater Poland (Wielkopolska) many windmills can be found. Some of those are in a dilapidated state. This scale model shows such a windmill. The mill is surrounded by buildings that serve as a hen house and storage for all kinds of materials.

To show some protection and restoration works on the mill, the lower part got new planks. A small sign shows the mill is declared a monument. 

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:          vervallen molen in Brenno  - delapidated windmill in Brenno   

materiaal, materials:             iep; limba - elmwood;  limba

                                           de vervallen gebouwen zijn gemaakt van multiplex  - the dilapidated buildings are made of plywood.

afwerking, finish:                  acrylverf;  acrylic paint.

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Portugal

Moinho giratorio - Moinho giratorio

Deze kleine molen steunt aan de voorzijde op een punt waar ze om kan draaien. Aan de achterzijde steunt de molen op twee grote wielen van hout of steen.

At the front side this small mill rotates around a pivot point and at the rear the mill rests on two large wheels made of wood or stone. 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:          molens bij Ansião - windmills at Ansião

materiaal, materials:             teak hout - teak wood

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Roemenië - Romania

schipmolen - shipmill

In Sibiu, in het museum Astra, ligt de schipmolen die model stond voor dit model. De drijvers zijn gemaakt van dikke houten delen die met grove ijzeren krammen bij elkaar worden gehouden. De molen heeft 1 koppel maalstenen. In de punt is een kleine stookplaats en in het dak is een opening aangebracht voor afvoer van de rook.

This ship mill can be found in the Astra museum at Sibiu. The floats are made of thick wooden parts that are held together with coarse iron staples. The mill has 1 couple of grinding stones. In the front end there is a small fireplace and in the roof there is an opening  to release the smoke.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:            schipmolen uit Lucacesti - shipmill from Lucacesti

materiaal, materials:               iepen hout. Het water is een plaat acryl - elm wood. The water is made of acrylic sheet.

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Roemenië - Romania

standerdmolen - postmill

Uit de provincie Dobrogea aan de Zwarte Zee kust zijn de molens verdwenen. Een laatste exemplaar verhuisde naar een museum. Dit model geeft het moment aan waarop een molensteen met behulp van de boven as omhoog wordt gehesen.

Mills have disappeared from the province of Dobrogea on the Black Sea coast. Some of the mills were rebuilt in a museum.  The model shows the moment at which a millstone is hoisted up with the help of the windshaft.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:            historische foto herbouw molen Dunavat - historic image off the Dunavat windmill reconstruction.

materiaal, materials:               iepen hout, limba - elm wood, limba.

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Rusland - Russia

standerdmolen uit Karelië - postmill from Karelia.

In Karelië, Noord-Rusland, werden heel bijzondere standerdmolens gebouwd. De standerd werd omgeven door gestapelde balken en de molenas lag niet bovenin, maar onderin de molen en dreef zo het maalkoppel vanaf de onderzijde aan.

In Karelia, Northern Russia, very special postmills were built. The post was surrounded by stacked beams and the wind shaft was not at the top, but at the bottom of the mill. The millstones were driven from below.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:            molen in het openluchtmuseum 'Malye Karely' bij Arkhangelsk.

                                             windmill in the open air museum 'Malye Karely' at Arkhangelsk.

materiaal, materials:               iroko - iroko

gemaakt door, created by:       Jaap Kamphuis


Rusland - Russia

standerdmolen - postmill

Twee verdiepingen standerdmolen gebouwd van gestapelde balken. Het hout is met een staalborstel geborsteld om het een natuurlijkere aanblik te geven.

A two storey post mill constructed from stacked beams. The  scale model was brushed with a steel brush to give it a natural weathered look.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:            molen in Belgorod - mill at Belgorod

materiaal, materials:               iroko - iroko

gemaakt door, created by:       Jaap Kamphuis


Rusland - Russia

20e eeuw - 20th century

Op het eiland Kizhi in Russisch Karelië bevinden zich veel houten gebouwen, waaronder een standerdmolen. De molenas wordt aan de voorzijde gesteund en binnen in de molen is de as voorzien van spaken waarmee een hele rij stampers kan worden bewogen. Ook is er achterin de molen een kleine maalsteen. De originele bouwmaterialen zijn berk en grenen. Helaas was de beschermende blanke lak een productiefout en staat het modelletje nu vreselijk te glanzen.

Kizhi island in Russian Karelia houses many wooden buildings, including a post mill. The windshaft is supported in front of the blades and inside the mill this shaft is provided with spokes with which an entire row of poles can be moved. There is also a small grinding stone in the back of the mill. The original building materials are birch and pine. Unfortunately, the clear coat for protection was a production error and the model is now shining terribly.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           Kizhi island, Karelië - Kizhi island, Karelia 

                                            (oorspronkelijk, originally: Vokostrov district Medvezhyegorsk)

materiaal, materials:               iroko - iroko

gemaakt door, created by:      Jaap Kamphuis


Rusland -  Russia

Meer naar het centrum van Europees Rusland staan achtkante molens met een draaibare kap. Ook hier bestaat de molen uit gestapelde balken. Een koningsspil loop van boven naar beneden en een spoorwiel drijft van onderen de steenspillen aan die de twee koppels maalstenen aandrijven. Op de vloer boven de maalvloer bevinden zich twee grote graanbunkers.

More to the center of European Russia we find octagonal windmills with a rotatable hood. The mill is built using stacked beams. A main shaft runs from top to bottom and a big toothed wheel drives from below the shafts that drive the grinding stones. There are two large grain bunkers on the floor above the grinding floor.

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:           molen van Chirshi - windmill of Chirshi

materiaal, materials:               iroko - iroko

gemaakt door, created by:       Jaap Kamphuis


Slovenië, Slovenia

schipmolen, floating mill

Op de rivier de Mur ligt bij het plaatsje Izakovci een gerestaureerde schipmolen. Op de beneden verdieping bevinden zich meerdere maalkuipen die door een groot waterrad worden aangedreven Op de bovenverdieping staan twee builkasten (= schudzeven) die door middel van elevatoren worden gevuld.

In de molenhut staat een kacheltje en ook de lessenaar met potlood voor de administratie is in het model aangebracht.

On the river Mur ,near the village Izakovci, lies a restored floating mill. The millstones on the ground floor are driven by a waterwheel via a transmission shaft. Elevators transport the flour to the sieves on the first floor.

In the mill hut we find a little stove. 

 

modelschaal,  model scale :     1/50

inspiratie,  inspiration:            Schipmolen bij Izakovci - Ship mill at Izakovci

materiaal, materials:                iep, meranti, red ceder - elm wood, meranti, red cedar

gemaakt door, created by:         Jaap Kamphuis